Hírek            Felhívás!        Iskolánkról         Videóink         Galéria          Sportélet        Német N.O.     Újságcikkek       Naptárunk            Étlap          Ebédbefizetés      Kapcsolat

 

Közzétételi Lista

 

1.      Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségének tagjává válni felvétel, vagy átvétel útján lehet.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

2.       A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Általános tantervű osztály: minimnálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Német nemzetiségi tanterv szerint tanuló osztály: minimálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Művészetoktatás:

Jelentkezés alapján történik a felvétel. Az első évben szolfézsoktatás folyik. Ezt követően van lehetőség hangszer választására. Ettől eltérni abban az esetben van lehetőség, ha a választandó hangszert tanító tanárnál megüresedik hely év közben.

A beiratkozásról szóló minden további tudnivaló megtalálható a Tartalom fül alatt a beiratkozási információkban

3.      Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek

Térítési, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs, tandíj fizetési kötelezettség csak a Művészetoktatás területen van, melynek feltételei az Információk fül alatt a dokumentumok között, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási térítési díj és tandíj megállapítási szabályai dokumentumban olvashatóak.

4.      A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

5.      Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 – 18.00 óráig

A tanévre tervezett jelentősebb rendezvények az Információk fül alatt az eseménynaptárban találhatóak meg.

6.      A pedagógiai szakmai külső ellenőrzés az intézményben nem volt

 

7.      Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

Ezen dokumentumaink megtalálhatóak az Információk fül alatt, a dokumentumok között.

8.      Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége


s.sz. Név végzettség Szakképzettség tantárgyfelosztás
1. Ágó Katalin főiskola gyógypedagógiai tanár  
2. Baloghné Dénes Zsuzsanna főiskola testnevelés-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
3. Belényesi Danica egyetem testnevelő tanár testnevelés
4. Bessenyeiné Horváth Stefánia egyetem német nyelv, rajz német hon és népismeret
5. Bodnár Barbara főiskola vizuális kultúra tanító, napközi
6. Botrágyiné Virágh Orsolya egyetem fuvolaművész tanár fuvola, szülői munkaközösség vezető
7. Csatlós Vivien egyetem okleveles pszichológus iskola pszichológus
8. Dancsa Nikoletta főiskola ember és társadalom műveltség terület tanító, napközi
9. Dóczi Judit főiskola  tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanító, napközi
10. Egediné Szécsi Krisztina főiskola, egyetem angol nyelv angol
11. Fazekasné Rácz Gabriella főiskola tanító, természetismeret tanító, napközi
12. Fogta Béla főiskola rajz szakos tanár etika, rajz
13. Gajda-Gaál Zsófia egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár Testnevelő 
14. Gajdáné Krizsán Erika főiskola  tanító gyermekvédelmi felelős, tanító, napközi
15. Gerencsér Gyula egyetem magyar-német szakos tanár német
16. Gróf Tiborné főiskola tanító, német nemzetiségi tanító tanító, német nemzetiségi tanító, napközi
17. Gulyás Zoltán főiskola biológia és földrajz szakos tanár természetismeret, földrajz, biológia, munkaközösség vezető
18. Háderné Koponics Anna Mária főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
19. Heirich Mónika főiskola általános iskolai tanító, óvodapedagógus tanító, napközi
20. Homokiné Bencze Judit főiskola terstnevelés és földrajz szakos tanár, természetismeret, testnevelés
21. Hornyák Edina Erzsébet főiskola ének-zene és népzene tanár ének 
22. Horváth Gyula egyetem testnevelő-edző szak testnevelő 
23. Kaczurné Méder Tímea főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom intézményvezető, tanító
24. Karó Valéria főiskola tanító intézményvezető helyettes, tanító, napközi
25. Katona Gábor főiskola magyar nyelv, irodalom-történelem magyar nyelv, történelem
26. Keserű Konrád főiskola gitár gitár
27. Kis Marianna főiskola általános iskolai tanító tanító, napközi
28. Kovács Krisztina Ágnes főiskola magyar, történeelem szakos tanár történelem, magyar
29. Kővári Lászlóné főiskola matematika, népművelő, fizika szakos  tanár matematika, fizika,
30. Kurta Andrásné Kocsis Katalin főiskola tanító tanító
31. Lakatos-Tar Judit főiskola tanító tanító (GYED)
32. Lobmayer Miklós Imréné egyetem angol, orosz szakos tanár angol nyelv
33. Mészáros Klára főiskola magyar, orosz szakos  tanár magyar nyelv és irodalom
34. Nagy Attiláné főiskola magyar nyelv ésirodalom műveltségi terület tanító, napközi
35. Nagy Dániel főiskola irodalom-történelem szakos tanár magyar, történelem
36. Nagy László főiskola matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos  tanár  technika, matematika, 
37. Nagy Tibor egyetem kémia-technika szakos  tanár, programozó matematikus okleveles informatika tanár informatika, matematika, technika
38. Nagyné Mándi Katalin főiskola földrajz-környezetvédelem szakos tanár tanító, napközi
39. Nagyné Szedlák Rozália főiskola tanító, rajz tanító, napközi
40. Popovics Zsuzsanna főiskola tanító tanító, napközi
41. Ragoncza Imre főiskola társastánc pedagógus, néptáncművész tánc és mozgás
42. Restás Andrea főiskola magyar nyev és irodalom szakos tanár,művelődésszervező magyar nyelv, média
43. Rétsághy Zsolt egyetem programtervező matematikus matematika, informatika
44. Rózsa Zsuzsanna főiskola biológia kémia szakos tanár tanító, napközi
45. Sallai Krisztina főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom tanító, napközi,munkaközösség vezető
46. Sallai Sándor András főiskola matematika kémia szakos tanár környezetvédelmi oktatóközpont vezetője, matematika, kémia
47. Sebe Eszter főiskola biológia szakos tanár természetismeret, etika
48. Strubel Henrietta egyetem okleveles földrajz tanár,földrajz német szakos tanár, német nyelv és irodalomszakos tanár  német
49. Szabó Béla főiskola orosz-testnevelés szakos tanár intézményvezető helyettes, testnevelés
50. Szabó Katalin főiskola tanító, ember és társadalom ism,  hitoktató tanító, napközi
51. Szécsi Zsuzsanna egyetem tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár német nemzetiségi tanító, napközi, nyelvi munkaközösség vezető
52. Tóth Zoltán főiskola harsona tanár, kamaraművész trombita, furulya
53. Váray Anita főiskola tanító, matematika tanító, napközi
54. Wolf Polla egyetem biológia szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár német

 

9.      A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

s.sz. Név végzettség Szakképzettség
1 Tőzsér Anita egyetem könyvtáros
2 Ференц Надь középfokú iskolai végzettség informatika hálózat üzemeltető és telepítő
3 Körösi Dóra középfokú iskolai végzettség iskolatitkár
4 Aczél Tünde középfokú iskolai végzettség ügyviteli alkalmazott
5 Csurgó Tímea középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
6 Jakabné Kádár Anett Anikó középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
7 Usákné Bartha Szilvia középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens

 

10.  Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

matematika

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

6. évf.

453

472

456

465

1449

1446

1280

1437

1322

1435

1216

1436

8. évf.

422

473

459

460

1496

1572

1492

1550

1535

1549

1426

1558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évf.

482

490

479

484

1453

1422

1306

1408

1364

1412

1258

1428

8. évf.

462

478

472

472

1500

1524

1510

1513

1474

1494

1464

1493

 

 

11.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évismétlések száma 2012/13

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évismétlők száma

0

1

2

0

1

2

1

0

 

12.  Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

az alsó tagozaton tanuló diákok számára

megnevezés

évf.

létszám

nap

óra

pedagógus

úszás

2. a

18

hétfő

12.00-13.45

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

úszás

2. c

19

szerda

12.00-13.46

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

úszás

4. o

28

hétfő

13.00-14.45

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

tánc

2. a

19

szerda

13.00-14.46

Ragoncza Imre

tánc

2. c

20

csütörtök

13.00-14.47

Ragoncza Imre

tánc

4. o

29

csütörtök

12.00-12.45

Ragoncza Imre

rajz szakkör

3. évf.

22

csütörtök

15.00-17.00

Nagyné Szedlák Rozália

rajz szakkör

1-2. évf.

26

péntek

15.00-17.00

Karó Valéria

szolfézs

1-2. évf.

10

csütörtök péntek

13.00-13.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

1-2. évf.

6

hétfő, szerda

13.00-13.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

2. évf.

6

kedd, szerda

13.00-13.45 15.00-15.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

3. évf.

7

kedd, péntek

15.00-15.45

Hévíz Csilla

fejlesztő foglalkozás

1-4. évf.

15

naponta

06.45-07.30

Sallai Sándor,     Kővári Lászlóné, Mészáros Klára

angol szakkör

1. évf.

13

kedd, csütörtök

14.00-14.45

Szécsi Zsuzsanna

angol szakkör

2. évf.

13

péntek

13.00-13.45

Szécsi Zsuzsanna

angol szakkör

3. évf.

28

kedd

13.00-13.45

Szécsi Zsuzsanna

 

 

12.Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

a felső tagozaton, valamint a művészeti oktatásban tanuló diákok számára

megnevezés

évf.

létszám

nap

óra

pedagógus

angol felzárkóztató

7-8. évf.

2

kedd

14.00-14.45

Lobmayer Katalin

angol előkészítő

8. évf.

7

hétfő

13.00-13.45

Lobmayer Katalin

matek előkészítő

8. évf.

10

csütörtök

14.00-14.45

Sallai Sándor

magyar előkészítő

8. évf.

10

hétfő

14.00-14.45

Mészáros Klára

fuvola

2-8. évf.

10

kedd, csütörtök

12.00-16.45

Botrágyiné Virágh Orsolya

kamarazene

2-8. évf.

2

péntek

18.30-20.00

Botrágyiné Virágh Orsolya

furulya, trombita

2-8. évf.

12

kedd, péntek

12.30-18.30

Tóth Zoltán

zongora

2-8. évf.

12

hétfő, szombat

12.00-18.00  9.00-15.00

Földvári Beatriix

szolfézs

4-5. évf.

11

hétfő, csütörtök

14.00-14.45

Hévíz Csilla

énekkar

2-8. évf.

22

hétfő, csütörtök

15.00-15.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

4-5. évf.

7

hétfő, csütörtök

16.00-16.45

Hévíz Csilla

rajz szakkör

5-8. évf.

 

péntek

13.00-14.30

Gyüre László

természetismeret szakkör

5-8. évf.

17

csütörtök

14.00-14.45

Gulyás Zoltán

természetvédelmi szakkör

5. évf.

10

kedd

14.00-14.45

Sallai Sándor

Riporter és rádiós szakkör

5-8. évf.

13

szerda

14.00-14.45

Müllnerné Szabó Margit

tömegsport

2.évf.

 

péntek

15.00-15.45

Bencze Judit

tömegsport

3.évf.

 

csütörtök

15.00-15.45

Bencze Judit

kézilabda

5-8. évf.

22

kedd

15.00-15.45

Gaál Zsófia

labdarúgás

4-8.évf.

20

péntek

14.00-14.45

Gaál Zsófia

kosárlabdázás

4-8.évf.

16

szerda

15.00-15.45

Gaál Zsófia

 

 

13.  Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (tartalmazza a Pedagógiai Program)

Iskolánkban a hétvégi házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

-          Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

-          Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

-          Ha a szaktanár tantárgyi felmérőt írat, azt a helyi tanterv szerint értékeli és a százalékos értékelést osztályzatra váltja át. Eltérőek a közoktatási törvényben és jelen programunkban leírt szövegesen értékelt tanulócsoportok és tantárgyak.

-          Egy-egy tananyagegység lezárásakor a szaktanár témazárót írat a tanulókkal. Minden tanulónak minden témazárót (lehetőség szerint) meg kell írnia. A témazárók érdemjegyeinek kiemelt szerepe van.

-          A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia figyelembevételével.

-          Egy tanítási napon a tanuló csak kettő témazárót írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előbb bejelenti és bejegyzi az osztálynaplóba.

 

14.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egy időben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15.  Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

osztályok

 

1. a

1. b

1. c

2. a

2. b

2. c

3. a

3. b

3. c

4.

5. a

5. b

6.

7.

8.

25

22

25

18

21

19

24

22

21

28

16

20

25

19

23