Hírek            Felhívás!        Iskolánkról         Videóink         Galéria          Sportélet        Német N.O.     Újságcikkek       Naptárunk            Étlap          Ebédbefizetés      Kapcsolat

 

Közzétételi Lista

 

1.      Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségének tagjává válni felvétel, vagy átvétel útján lehet.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

2.       A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Általános tantervű osztály: minimnálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Német nemzetiségi tanterv szerint tanuló osztály: minimálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Művészetoktatás:

Jelentkezés alapján történik a felvétel. Az első évben szolfézsoktatás folyik. Ezt követően van lehetőség hangszer választására. Ettől eltérni abban az esetben van lehetőség, ha a választandó hangszert tanító tanárnál megüresedik hely év közben.

A beiratkozásról szóló minden további tudnivaló megtalálható a Tartalom fül alatt a beiratkozási információkban

3.      Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek

Térítési, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs, tandíj fizetési kötelezettség csak a Művészetoktatás területen van, melynek feltételei az Információk fül alatt a dokumentumok között, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási térítési díj és tandíj megállapítási szabályai dokumentumban olvashatóak.

4.      A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

5.      Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 – 18.00 óráig

A tanévre tervezett jelentősebb rendezvények az Információk fül alatt az eseménynaptárban találhatóak meg.

6.      A pedagógiai szakmai külső ellenőrzés az intézményben nem volt

 

7.      Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

Ezen dokumentumaink megtalálhatóak az Információk fül alatt, a dokumentumok között.

8.1     Általános iskola pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége


s.sz. Név végzettség Szakképzettség tantárgyfelosztás
1. Ágó Katalin főiskola gyógypedagógiai tanár  
2. Baloghné Dénes Zsuzsanna főiskola testnevelés-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
3. Belényesi Danica egyetem testnevelő tanár testnevelés
4. Bessenyeiné Horváth Stefánia egyetem német nyelv, rajz német hon és népismeret
5. Bodnár Barbara főiskola vizuális kultúra tanító, napközi
6. Csatlós Vivien egyetem okleveles pszichológus iskola pszichológus
7. Dancsa Nikoletta főiskola ember és társadalom műveltség terület tanító, napközi
8. Dóczi Judit főiskola  tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanító, napközi
9. Egediné Szécsi Krisztina főiskola, egyetem angol nyelv angol
10. Fazekasné Rácz Gabriella főiskola tanító, természetismeret tanító, napközi
11. Fogta Béla főiskola rajz szakos tanár etika, rajz
12. Gajda-Gaál Zsófia egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár Testnevelő 
13. Gajdáné Krizsán Erika főiskola  tanító gyermekvédelmi felelős, tanító, napközi
14. Gerencsér Gyula egyetem magyar-német szakos tanár német
15. Gróf Tiborné főiskola tanító, német nemzetiségi tanító tanító, német nemzetiségi tanító, napközi
16. Gulyás Zoltán főiskola biológia és földrajz szakos tanár természetismeret, földrajz, biológia, munkaközösség vezető
17. Háderné Koponics Anna Mária főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
18. Heirich Mónika főiskola általános iskolai tanító, óvodapedagógus tanító, napközi
19. Homokiné Bencze Judit főiskola terstnevelés és földrajz szakos tanár, természetismeret, testnevelés
20. Hornyák Edina Erzsébet főiskola ének-zene és népzene tanár ének 
21. Horváth Gyula egyetem testnevelő-edző szak testnevelő 
22. Kaczurné Méder Tímea főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom intézményvezető, tanító
23. Karó Valéria főiskola tanító intézményvezető helyettes, tanító, napközi
24. Katona Gábor főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret
25. Kis Marianna főiskola általános iskolai tanító tanító, napközi
26. Kovács Krisztina Ágnes főiskola magyar, történeelem szakos tanár történelem, magyar
27. Kővári Lászlóné főiskola matematika, népművelő, fizika szakos  tanár matematika, fizika,
28. Lakatos-Tar Judit főiskola tanító tanító (GYED)
29. Lobmayer Miklós Imréné egyetem angol, orosz szakos tanár angol nyelv
30. Megyesi Mónika      
31. Mészáros Klára főiskola magyar, orosz szakos  tanár magyar nyelv és irodalom
32. Nagy Attiláné főiskola magyar nyelv ésirodalom műveltségi terület tanító, napközi
33. Nagy László főiskola matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos  tanár  technika, matematika, 
34. Nagy Tibor egyetem kémia-technika szakos  tanár, programozó matematikus okleveles informatika tanár informatika, matematika, technika
35. Nagyné Mándi Katalin főiskola földrajz-környezetvédelem szakos tanár tanító, napközi
36. Popovics Zsuzsanna főiskola tanító tanító, napközi
37. Ragoncza Imre főiskola társastánc pedagógus, néptáncművész tánc és mozgás
38. Restás Andrea főiskola magyar nyev és irodalom szakos tanár,művelődésszervező magyar nyelv, média
39. Rétsághy Zsolt egyetem programtervező matematikus matematika, informatika
40. Rózsa Zsuzsanna főiskola biológia kémia szakos tanár tanító, napközi
41. Sallai Krisztina főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom tanító, napközi,munkaközösség vezető
42. Sallai Sándor András főiskola matematika kémia szakos tanár környezetvédelmi oktatóközpont vezetője, matematika, kémia
43. Sebe Eszter főiskola biológia szakos tanár természetismeret, etika
44. Strubel Henrietta egyetem okleveles földrajz tanár,földrajz német szakos tanár, német nyelv és irodalomszakos tanár  német
45. Szabó Béla főiskola orosz-testnevelés szakos tanár intézményvezető helyettes, testnevelés
46. Szabó Katalin főiskola tanító, ember és társadalom ism,  hitoktató tanító, napközi
47. Szécsi Zsuzsanna egyetem tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár német nemzetiségi tanító, napközi, nyelvi munkaközösség vezető
48. Váray Anita főiskola tanító, matematika tanító, napközi
49. Wolf Polla egyetem biológia szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár német
 Nagyné Szedlák Rozália főiskola tanító, rajz tanító, napközi

 

8.2 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógusai:


1. Balogh Gyula egyetem Jazz , Zongora tanár zongora
2. Battyányi István egyetem okleveles klasszikus tuba előadóművész furulya, trombita
3. Botrágyiné Virágh Orsolya egyetem fuvolaművész tanár fuvola,szülői munkaközösség vezető
4. Hornyák Edina Erzsébet főiskola ének-zene és népzene tanár ének 
5. Keserű Konrád főiskola gitár gitár

9.      A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

s.sz. Név végzettség Szakképzettség
1 Tőzsér Anita egyetem könyvtáros
2 Nagy Ferenc középfokú iskolai végzettség informatika hálózat üzemeltető és telepítő
3 Körösi Dóra középfokú iskolai végzettség iskolatitkár
4 Aczél Tünde középfokú iskolai végzettség ügyviteli alkalmazott
5 Csurgó Tímea középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
6 Jakabné Kádár Anett Anikó középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
7 Usákné Bartha Szilvia középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens

 

10.  Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

matematika

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

6. évf.

453

472

456

465

1449

1446

1280

1437

1322

1435

1216

1436

8. évf.

422

473

459

460

1496

1572

1492

1550

1535

1549

1426

1558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évf.

482

490

479

484

1453

1422

1306

1408

1364

1412

1258

1428

8. évf.

462

478

472

472

1500

1524

1510

1513

1474

1494

1464

1493

 

 

11.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2017-2018 tanév vége:Évfolyam  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Évismétlők száma     3     2    
Szülői kérésre évfolyamot ismétlők száma 3              

 

12.  Tanórán kívüli egyéb foglalkozásokSzakkör megnevezése évfolyam  létszám  nap időpont pedagógus
rajz szakkör 2-4. 9 hétfő 14:00-16:00 Fogta Béla
rajz szakkör 5-8. 9 szerda 14:00-16:00 Fogta Béla
sakk szakkör 2. 8 hétfő 12:00-13:00 Fazekasné Rácz Gabriella
angol szakkör 1-3. 54 hétfő
szerda
csütörtök
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
Szécsi Zsuzsanna
német szakkör 2-4. 25 szerda 13:00-14:00 Gerencsér Gyula
környezetvédelmi szakkör 5-6. 12 csütörtök 14:00-15:00 Sallai Sándor András
informatika szakkör 5. 19 kedd 14:00-15:00 Rétsághy Zsolt
dráma szakkör 4. 9 hétfő 13:00-14:00 Dóczi Judit
rádiós szakkör 8. 9 csütörtök 14:00-15:00 Kovács Krisztina Ágnes
játék szakkör 5. 11 szerda 14:00-15:00 Gajda-Gaál Zsófia


Művészetoktatás évfolyam létszám nap időpont pedagógus
szolfézs 1-8. 71 Hétfő
Szerda
Csütörtök
Péntek
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-15:00
Hornyák Edina Erzsébet
trombita 2-8. 11 Hétfő
Péntek
13:00-18:30
13:00-18:00
Tóth Zoltán
gitár 2-8. 19 Hétfő
Szerda
Péntek
11:30-19:00
12:00-18:30
11:30-17:00
Keserű Konrád József
fuvola 2-8. 10 Hétfő 15:00-18:00 Botrágyiné Virágh Orsolya
zongora 2-8. 18     Balogh Gyula

 

 

 

13.  Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (tartalmazza a Pedagógiai Program)

Iskolánkban a hétvégi házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

-          Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

-          Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

-          Ha a szaktanár tantárgyi felmérőt írat, azt a helyi tanterv szerint értékeli és a százalékos értékelést osztályzatra váltja át. Eltérőek a közoktatási törvényben és jelen programunkban leírt szövegesen értékelt tanulócsoportok és tantárgyak.

-          Egy-egy tananyagegység lezárásakor a szaktanár témazárót írat a tanulókkal. Minden tanulónak minden témazárót (lehetőség szerint) meg kell írnia. A témazárók érdemjegyeinek kiemelt szerepe van.

-          A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia figyelembevételével.

-          Egy tanítási napon a tanuló csak kettő témazárót írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előbb bejelenti és bejegyzi az osztálynaplóba.

 

 

14.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egy időben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15.  Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma


Osztályok
  1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c
18 20 21 24 20 23 24 25 23 23 23 21

Osztályok
  5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c
19 23 18 18 17 15 19 23 20 17 18