Közzétételi Lista

 

1.      Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségének tagjává válni felvétel, vagy átvétel útján lehet.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

2.       A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Általános tantervű osztály: minimnálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Német nemzetiségi tanterv szerint tanuló osztály: minimálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Művészetoktatás:

Jelentkezés alapján történik a felvétel. Az első évben szolfézsoktatás folyik. Ezt követően van lehetőség hangszer választására. Ettől eltérni abban az esetben van lehetőség, ha a választandó hangszert tanító tanárnál megüresedik hely év közben.

A beiratkozásról szóló minden további tudnivaló megtalálható a Tartalom fül alatt a beiratkozási információkban

3.      Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek

Térítési, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs, tandíj fizetési kötelezettség csak a Művészetoktatás területen van, melynek feltételei az Információk fül alatt a dokumentumok között, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási térítési díj és tandíj megállapítási szabályai dokumentumban olvashatóak.

4.      A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

5.      Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 – 18.00 óráig

A tanévre tervezett jelentősebb rendezvények az Információk fül alatt az eseménynaptárban találhatóak meg.

6.      A pedagógiai szakmai külső ellenőrzés az intézményben nem volt

 

7.      Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

Ezen dokumentumaink megtalálhatóak az Információk fül alatt, a dokumentumok között.

8.1     Általános iskola pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége


s.sz. Név végzettség Szakképzettség tantárgyfelosztás
1. Baloghné Dénes Zsuzsanna főiskola testnevelés-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
2. Baloghné Klopcsek Nóra főiskola testnevelés tanító, napközi
3. Baranyi Richárd egyetem
(folyamatban)
történelem tanár történelem
4. Belényesi Danica egyetem testnevelő tanár testnevelés
5. Bessenyeiné Horváth Stefánia egyetem német nyelv, rajz német hon és népismeret
6. Bodnár Barbara főiskola vizuális kultúra tanító, napközi
7. Dancsa Nikoletta főiskola ember és társadalom műveltség terület tanító, napközi
8. Dolcsig Réka Erzsébet főiskola általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen tanító, napközi
9. Egediné Szécsi Krisztina főiskola, egyetem angol nyelv angol
10. Fazekasné Rácz Gabriella főiskola tanító, természetismeret tanító, napközi
11. Gajda-Gaál Zsófia egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár Testnevelő 
12. Gajdáné Krizsán Erika főiskola tanító tanító, napközi
13. Gerencsér Gyula egyetem magyar-német szakos tanár német
14. Gróf Tiborné főiskola tanító, német nemzetiségi tanító tanító, német nemzetiségi tanító, napközi
15. Háderné Koponics Anna Mária főiskola magyar-orosz szakos általános iskolai tanár tanító, napközi
16. Heinrich Mónika főiskola általános iskolai tanító, óvodapedagógus tanító, napközi
17. Homokiné Bencze Judit főiskola terstnevelés és földrajz szakos tanár, természetismeret, testnevelés
18. Hornyák Edina Erzsébet főiskola ének-zene és népzene tanár ének (tartósan távollévő)
19. Horváth Gyula egyetem testnevelő-edző szak testnevelő 
20. Kaczurné Méder Tímea főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom intézményvezető, tanító
21. Karó Valéria főiskola tanító intézményvezető helyettes, tanító, napközi
22. Kerényi Norman egyetem iskolapszichológus iskolapszichológus
23. Kiss Marianna főiskola általános iskolai tanító tanító, napközi
24. Korpa Julianna főiskola orosz szakos általános iskolai tanár  tanulószobai feladatok ellátása
25. Lakatos-Tar Judit főiskola tanító tanító 
26. Lobmayer Miklós Imréné egyetem angol, orosz szakos tanár angol nyelv
27. Mayer Endre Gyuláné főiskola testnevelés-történelem szak tanulószobai feladatok ellátása
28. Dr. Mészáros Adrienn egyetem ének-zene  tanár ének-zene
29. Mihályi Endre főiskola rajz szakos rajz, vizuális kultúra
30. Nagy Attiláné főiskola magyar nyelv ésirodalom műveltségi terület tanító, napközi
31. Nagy László főiskola matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos  tanár  technika, matematika, 
32. Nagy Tibor egyetem kémia-technika szakos  tanár, programozó matematikus okleveles informatika tanár informatika, matematika, technika
33. Nagyné Mándi Katalin főiskola földrajz-környezetvédelem szakos tanár tanító, napközi
34. Némethné Neumajer Anna főiskola tanító tanító, napközi
35. Paioncini Erika főiskola tanító tanító, napközi
36. Perneki Gabriella főiskola magyar-történelem szak magyar-történelem
37. Popovics Zsuzsanna főiskola tanító tanító, napközi
38. Rácz Márta Eszter főiskola matematika-fizika szak matematika,fizika
39. Ragoncza Imre főiskola társastánc pedagógus, néptáncművész tánc és mozgás
40. Restás Andrea főiskola magyar nyev és irodalom szakos tanár,művelődésszervező magyar nyelv, média
41. Rétsághy Zsolt egyetem programtervező matematikus matematika, informatika
42. Rostásné Nagypál Zsuzsanna főiskola tanító tanító,napközi
43. Rózsa Zsuzsanna főiskola biológia kémia szakos tanár tanító, napközi
44. Sallai Krisztina főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom tanító, napközi,munkaközösség vezető
45. Sallai Sándor András főiskola matematika kémia szakos tanár környezetvédelmi oktatóközpont vezetője, matematika, kémia
46. Sebe Eszter főiskola biológia szakos tanár természetismeret, etika
47. Strubel Henrietta egyetem okleveles földrajz tanár,földrajz német szakos tanár, német nyelv és irodalomszakos tanár  német
48. Szabó Béla főiskola orosz-testnevelés szakos tanár intézményvezető helyettes, testnevelés
49. Szécsi Zsuzsanna egyetem tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár német nemzetiségi tanító, napközi, nyelvi munkaközösség vezető
50. Szűcs Marcell László egyetem magyar nyelv-és irodalom szakos tanár magyar nyelv-és irodalom
51. Tőzsér Anita egyetem könyvtáros tanár könyvtárpedagógiai foglalkozás
52. Wolf Polla egyetem biológia szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár német
 Nagyné Szedlák Rozália főiskola tanító, rajz tanító, napközi

 

9.      A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

s.sz. Név végzettség Szakképzettség
1. Nagy Ferenc középfokú iskolai végzettség informatika hálózat üzemeltető és telepítő
2. Körösi Dóra középfokú iskolai végzettség iskolatitkár
3. Aczél Tünde középfokú iskolai végzettség iskolatitkár
4. Jakabné Kádár Anett Anikó középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
5. Usákné Bartha Szilvia középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
6. Bekk Tímea középfokú iskolai végzettség pedagógiai asszisztens
7. Kira Krisztina középfokú iskolai végzettség könyvtáros

10.  Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

matematika

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

6. évf.

453

472

456

465

1449

1446

1280

1437

1322

1435

1216

1436

8. évf.

422

473

459

460

1496

1572

1492

1550

1535

1549

1426

1558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évf.

482

490

479

484

1453

1422

1306

1408

1364

1412

1258

1428

8. évf.

462

478

472

472

1500

1524

1510

1513

1474

1494

1464

1493

 

 

11.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2017-2018 tanév vége:

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évismétlők száma

 

 

1

 

 

 

 

 

Szülői kérésre évfolyamot ismétlők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Szakkör megnevezése

évfolyam

létszám

nap

időpont

pedagógus

angol szakkör

1-3.

128

hétfő - csütörtök

13:00-15:00

Lobmayer Miklós Imréné,
Szécsi Zsuzsanna,
Egediné Szécsi Krisztina

önismereti

2-4.

25

szerda

13:00-14:00

Nagyné Mándi Katalin

környezetvédelmi szakkör

5-6.

12

csütörtök

14:00-15:00

Sallai Sándor András

sport szakkör

3.

66

csütörtök

8:00-8:45

Gajda-Gaál Zsófia, Belényesi Danica, Horváth Gyula

 

13.  Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (tartalmazza a Pedagógiai Program)

Iskolánkban a hétvégi házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

-          Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

-          Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

-          Ha a szaktanár tantárgyi felmérőt írat, azt a helyi tanterv szerint értékeli és a százalékos értékelést osztályzatra váltja át. Eltérőek a közoktatási törvényben és jelen programunkban leírt szövegesen értékelt tanulócsoportok és tantárgyak.

-          Egy-egy tananyagegység lezárásakor a szaktanár témazárót írat a tanulókkal. Minden tanulónak minden témazárót (lehetőség szerint) meg kell írnia. A témazárók érdemjegyeinek kiemelt szerepe van.

-          A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia figyelembevételével.

-          Egy tanítási napon a tanuló csak kettő témazárót írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előbb bejelenti és bejegyzi az osztálynaplóba.

 

 

14.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egy időben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15.  Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Osztályok

 

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

22

21

22

24

25

20

20

20

20

23

21

20

 

Osztályok

 

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

7.a

7.b

7.c

8.a

8.b

17

21

22

20

17

23

19

18

17

24

23